GLYN – High-Tech Distribution

Seminare - RENESAS

RENESAS Synergy Workshop

Poszerz swoją wiedzę na temat innowacyjnej platformy software’owo – mikrokontrolerowej Renesas Synergy™. W ciągu kilku godzin będziesz miał okazję do poznania i zrozumienia koncepcji Renesas Synergy™. Przekonasz się jak szybko można rozpocząć prace programistyczne dzięki innowacyjnemu API oraz skompilujesz i uruchomisz własny projekt. Po zakończeniu szkolenia będziesz mógł zatrzymać zestaw startowy Renesas SK-S7G2 oraz książkę „Basics of the Renesas Synergy™ Platform”, aby w przyszłości móc je wykorzystać przy pracy nad własnym projektem.
Renesas Synergy™ to innowacyjna platforma umożliwiająca programowanie na poziomie API, pozwalająca zredukować czas spędzony nad niskopoziomowym kodem i umożliwiająca skoncentrowanie się na najważniejszej części projektu – rozwoju aplikacji i wprowadzaniu konkurencyjnych innowacji!
Platforma ta składa się z czterech rodzin skalowalnych mikrokontrolerów opartych o rdzeń Cortex-M w parze z bogatym pakietem oprogramowania (mnogość kwalifikowanych bibliotek, middleware’u , komercyjny RTOS, stosy TCP/IP, USB, system plików, IDE oparte o Eclipse, a nawet IAR). Wszystko to dostępne bezpłatnie w Galerii (https://synergygallery.renesas.com/auth/register) - zarejestruj się już dziś! Więcej o rodzinie mikrokontrolerów Renesas Synergy™: https://www.renesas.com/en-eu/products/synergy/features.html

Data:   25.10.2017
Czas trwania:   09:00 - 17:00
Lokalizacja:   Qubus Hotel Gdańsk, ul. Chmielna 47-52, 80-748, Gdańsk
Agenda:  
09.00h - 09.30h

Rejestracja uczestników

09.30h - 10.30h

Wprowadzenie do platformy Renesas Synergy™

10.30h - 10.45h

Przerwa kawowa

10.45h - 11.15

Synergy Software Platform (SSP) / Toolchain - wprowadzenie

11.15h - 12.15h

API - pierwsze kroki 

12.15h - 13.15h

Przerwa obiadowa

13.15h - 15.45h

Project Work: HMI / WiFi

15.45h - 16.00h

Przerwa kawowa

16.00h - 16.30h

Znaczenie jakości Software’u

16.30h - 16:45h

Pytania i odpowiedzi

16:45h

Podsumowanie

Język:   Angielski (część praktyczna z FAE z firmy Renesas)
Wymagania:   Podstawowa wiedza na temat mikrokontrolerów oraz programowania w języku C, własny laptop (Windows 7, 8 lub 10) z zainstalowanymi narzędziami firmy Renesas (więcej informacji po dokonaniu rejestracji).
Koszt:   29,99 zł (w tym VAT)
płatne przelewem (szczegóły po dokonaniu rejestracji)
(łącznie z uczestnictwem w szkoleniu, 1x zestawem startowym Renesas SK-S7G2, dokumentacją, gadżetami reklamowymi, obiadem oraz serwisem kawowym)

Downloads:   Opis szkolenia

Aplikacja

Dane osobowe

Dane firmoweDane adresowe* dane obowiązujące